Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: ciasna
herb

ciasna

O Gminie

    Gmina Ciasna położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie lublinieckim. Jest najbardziej wysuniętą na północ gminą tego powiatu. Od zachodu graniczy z województwem opolskim. Północno-wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Liswarta. W znaczeniu fizyczno-geograficznym obszar Gminy Ciasna znajduje się w obrębie Obniżenia Liswarty. Gmina położona jest niemal w całości w dorzeczu Młynówki - lewego dopływu Liswarty. W ujednoliconym podziale na regiony geograficzne Polski Obniżenie Liswarty zaliczane jest do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znajduje się w północnej części tego regionu, pomiędzy Progiem Woźnicki i Progiem Herbskim. W znaczeniu historycznym, etnograficznym i kulturowym gmina Ciasna położona jest na obszarze Górnego Śląska - jednego z regionów historycznych Polski. Powierzchnia gminy obejmuje 134 km2 i skupia na tym terytorium 9 sołectw: Ciasna, Sieraków Śląski, Zborowskie, Wędzina, Panoszów, Molna, Dzielna, Glinica, Jeżowa. Siedziba urzędu gminy znajduje się w Ciasnej, położonej w południowej części administrowanego terenu. 
    Ciasna sąsiaduje od południowego-wschodu z gminami Pawonków, Kochanowice i Herby (powiat lubliniecki), od północnego-wschodu z gminą Przystajń (powiat kłobucki), od zachodu z gminami Olesno i Dobrodzień (powiat oleski - województwo opolskie). Przez obszar gminy Ciasna prowadzi droga krajowa nr 11 Katowice-Poznań. Łączy ona bezpośrednio dwa pobliskie miasta - Lubliniec i Olesno. Przez obszar gminy przebiega również linia kolejowa prowadząca  z Poznania i Wrocławia do Katowic i Częstochowy. Na terenie gminy znajdują się dwie stacje kolejowe - w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.
    Gmina ma charakter rolniczy: 7004 ha to użytki rolne, 5137 ha zajmują lasy, a 377 ha stawy hodowlane karpia. W Panoszowie znajduje się kopalnia iłów kajprowych - gliny do wyrobu produktów ceramicznych. Złoża te pod względem jakości szacowane są jako jedne z lepszych w Europie. 
    Na terenie gminy istnieje kilka większych zakładów produkcyjnych: Cegielnia Patoka, KOSPAN - boazeria panelowa, EJOT - tworzywa sztuczne, a także wiele mniejszych reprezentujących stolarstwo, handel i usługi.
    Gmina inwestuje w poprawę infrastruktury i ochronę środowiska. Niektóre miejscowości posiadają sieć gazową i wodociągową, kanalizację i oczyszczalnię ścieków. Obecnie zostały zakończone prace przy budowie II etapu kanalizacji w Ciasnej.
 Oświata w gminie to głównie trzy szkoły podstawowe, które znajdują się w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskiem oraz Gimnazjum w Ciasnej.
Opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym sprawują przedszkola, które znajdują się we wszystkich sołectwach za wyjątkiem Dzielnej, Molnej i Panoszowa.
    Teren gminy ma naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Są tu: rezerwat cisów i siedlisko bociana czarnego oraz zespoły parkowo-pałacowe w Ciasnej, Patoce, Sierakowie i Wędzinie. Istnieją duże możliwości inwestowania i budowy bazy turystycznej, usług, handlu i budownictwa indywidualnego. Gmina zapewnia swoim mieszkańcom podstawową opiekę zdrowotną a także możliwość rekreacji i wypoczynku poprzez udział w różnorodnych imprezach sportowych i turystycznych. 


Źródło:  www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Historia

Wszystkie wsie gminy Ciasna powstały najpóźniej do końca XV wieku. Najstarszą jest założona jeszcze przed rokiem 1300 Glinica, nieco młodsze: Jeżowa, Sieraków Śląski, Wędzina. Miejscowości te podlegały juryzdykcji proboszczów z Lubecka. Około roku 1650 powstała parafia w Sierakowie Śląskim obejmując Jeżową, MoIną, Wędzinę i Panoszów, natomiast Ciasna, Zborowskie oraz Glinica pozostały w Lubecku, Dzielna zaś w parafii Dobrodzieńskiej. Terytorium gminy było od średniowiecza w posiadaniu przeważnie szlachty śIąskiej o mieszanych tradycjach czeskich, niemieckich i polskich: Kochcickich, Goszyckich, Frankenbergów, Klitzingów. Oprócz rolnictwa ważną dziedziną gospodarki staje się od początku XVI w. hodowla karpi - cały współczesny system kanałów i stawów ( z betonowymi zaporami i mnichami) powstał jeszcze w XIX w., co było wówczas dużym osiągnięciem technicznym. Jednocześnie nad strumieniami powstały kuźnice ( Molna, Panoszów, Zborowskie), a do połowy XIX stulecia nasz rejon wraz z innymi ośrodkami powiatu lublinieckiego zaliczał się do potentatów hutnictwa żelaza na ŚIąsku. Za czasów pruskiego króla Fryderyka Wielkiego w roku 1753 powstała Fabryka Fajek Glinianych, z której do dziś zachował się jeden obiekt o unikalnej na skalę europejską wartości historycznej. W tym też okresie czynna była huta szkła w Wędzinie. Do końca XVIII w. wszystkie wsie mają własne szkoły. Od roku 1884 gmina ma kolej. Również wtedy większe wsie posiadają już agencje pocztowe. Po Powstaniach Śląskich przez terytorium gminy przebiegała granica państwowa między Niemcami i Polską, ostatecznie wytyczona w czerwcu 1923 roku. Ciasna rozwinęła się wówczas jako miejscowość nadgraniczna. Wszystkie wsie zelektryfikowano po I wojnie światowej.

Przyroda


Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.RegulaminNowa strona Firmy Biura Nieruchomości BMC. Strona jest w budowie.