Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Facebook BMC Nieruchomości Twitter BMC koszecin Instagram Biuro Nieruchomości Google+ BMC Nieruchomości
+48 34 319-71-06 biuro@bmc24.pl
dom
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: boronów  Miejscowość: grojec
herb

grojec

O Miejscowości

    Wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Boronów. Na terenie sołectwa znajduje się zabytkowy budynek, pełniący przed II wojną światową i kilka lat po niej funkcje szkoły, oraz pozostałości po stawach rybnych. Kilkaset metrów za granicami sołectwa znajdują się źródła Liswarty. W pismach urzędowych, jak również na mapach funkcjonowała nazwa Grójec, mimo iż takiej formy nigdy nie posiadała.

Sołectwo Grojec
•   powierzchnia -  1,63 km²
•   sołtys – Krystyna Nowak

Herb sołectwa Grojec

  Etymologia nazwy sołectwa nie jest ustalona, prawdopodobnie wiąże się ona z położoną w sąsiedniej gminie Woźniki, Górą Grojec. Wśród mieszkańców Grojca utrzymuje się podanie, że nazwano tę miejscowość tak dlatego, że wcześniej na tym terenie miała swe siedlisko zgraja złoczyńców czyli złodziei. Kilkaset metrów za granicami sołectwa znajdują się źródła Liswarty .Miejscowości pieczęci nie posiadała. Propozycja herbu Pana Jerzego Parysa: na błękitnym polu tarczy, zielona góra i błękitna wstęga rzeki ją przecinająca.


Źródła:
1. www.wikipedia.org
2. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012
3. Strategia rozwoju Gminy Boronów na lata 2016-2025

Historia

    Najdawniejsze dzieje wsi nie są znane i nasuwają szereg przypuszczeń. Sama nazwa ma z pewnością rodowód średniowieczny i oznacza dawny obiekt obronny (grodzisko, grodziec, grojec). Nazwa ta sugeruje, że w tamtych czasach średniowiecznych mogła w tym miejscu stać jakaś strażnica strzegąca ówczesnej granicy księstwa oraz przebiegającego przez tą okolicę starego szlaku handlowego. Dawna historia wsi mogła być też związana z warownią na pobliskiej Górze Grojec. Podanie mówi, że tą warownię zburzyli i spustoszyli Tatarzy w czasie ich najazdu na Śląsk w roku 1241. 
    Wioska ta  widnieje na mapie Księstwa Opolskiego z roku 1736. Od wieków miała ona tradycje rolnicze. Wiadomo, że w drugiej połowie XVIII wieku był w Grojcu folwark pańszczyźniany, należący do majątku koszęcińsko-boronowskiego. W roku 1783 był też we wsi staw i młyn wodny. W latach 1819 i 1830 Grojec był określany jako "pustkowie", to jest jako mała osada śródleśna. Po zlikwidowaniu folwarku i przyłączeniu jego gruntów do boronowskiego gospodarstwa dworskiego, grojecki dworek folwarczny został zasiedlony rodzinami robotników leśnych. W latach 1898-1899 wybudowana została szkoła z dwiema izbami lekcyjnymi. W roku szkolnym 1899/1900 uczęszczało do niej 85 uczniów z Grojca, Huciska, Niw i Mzyków. W roku 1908 wieś liczyła 142 mieszkańców i 23 chałupy, w tym dwie pańskie. Grojecka szkoła była czynna do roku 1980.


Źródło: Damian Gołąbek, Szkice z dziejów Boronowa i okolicy, Boronów 2008

Przyroda

    Rejony chronione w okolicy Grójec to Rajchowa Góra, występuje tam las mieszany z udziałem sosny, świerka, buka, dębu i modrzewia. Również w okolicy znajduje się Muszkowicki Las Bukowy - naturalny las bukowy i fragmenty przystrumykowych łęgów. W odległości ok. 6km znajduje się rezerwat Góra Grojec. Zachował się tam starodrzew lasu mieszanego w wieku ok. 180 lat, z roślinnością podlegającą ochronie gatunkowej.


Źródło: www.wikipedia.org


Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.RegulaminNowa strona Firmy Biura Nieruchomości BMC. Strona jest w budowie.