Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: częstochowski  Gmina: konopiska  Miejscowość: aleksandria
herb

aleksandria

O Miejscowości

    Aleksandria to malownicza miejscowość położona na progu herbskim, w północnej części województwa śląskiego, na południowy zachód od Częstochowy, w gminie Konopiska. Wieś ze względu na swą wielkość podzielona jest na sołectwa: Aleksandrię I i Aleksandrię II, te zaś należą do grupy 12 sołectw w gminie Konopiska.  Aleksandria zachwyca nie tylko atrakcyjnym położeniem geograficznym, bogatą szatą roślinną, fauną  i ciekawą historią, ale także przedsiębiorczymi mieszkańcami. W Aleksandrii znajduje się zakład produkujący wyroby mięsne oraz zakład produkcji kostki brukowej, dystrybuowanej na całą Polskę. Wieś założona została na cześć cesarza Rosji Aleksandra II. Wcześniej teren ten porośnięty był lasem. W Aleksandrii znajduje się kościół św. Maksymiliana Kolbe wybudowany w 1991 roku. Znajduje się tu też dom Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta. Wieś podzielona jest na przyjęte zwyczajowo dzielnice: Góry, Krzaki, Dołki, Brzozowiec, Pochulanka, Pogranicze, Kurwinów, Stawki, Żabia, Cztery Kopy. W Aleksandrii znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny, który 16 września 2005 roku otrzymał imię Jana Kochanowskiego.

Aleksandria Pierwsza
•    powierzchnia – 1 966,56 ha
•    liczba ludności - 1 400 os.
•    Sołtys – Zenon Skwara

Aleksandria Druga
•   powierzchnia - 1 076,06 ha
•   liczba ludności - 947 os.
•   Sołtys – Ryszard Sokoczylas


APTEKI:
1. Apteka Punkt Apteczny w Aleksandrii przy ul. Gościnnej 59

OŚRODKI ZDROWIA:
1. Zakład Usług Medycznych ?ALMED? s.c. w Aleksandrii przy ul. Gościnnej 33

KOŚCIOŁY:
1. Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aleksandrii przy ul. Gościnna 150

SZKOŁY:
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii przy ul. Gościnnej 130 (szkoła podstawowa i gimnazjum)

PRZEDSZKOLA:
1. Publiczne Przedszkole w Aleksandrii przy ul. Gościnnej 130
2. Niepubliczne Przedszkole Klaretyńskie "Antoś" w Aleksandrii  Pierwszej przy ul. Gościnnej  149

KULTURA:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach. Filia w Aleksandrii Pierwszej przy ul. Gościnnej 43a

STRAŻ POŻARNA:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrii przy ul. Gościnnej 146
   
ZAKŁADY:
1. Aleksandria Sp. z o.o. Sp. k. w Aleksandrii przy ul. Gościnnej 6 (zakład wędliniarski)

RESTAURACJE:
1. Sala weselna GRAND WIWA w Aleksandrii przy ul. Gościnnej 187


Źródła:
1. www.zspaleksandria.eu
2. www.konopiska.pl

Historia

    W 1982 roku biskup Stefan Bareła ustanowił nową parafię w Aleksandrii. Wbrew władzy państwowej przeznaczył na jej teren część parafii z Blachowni (południowy obszar), a także z Konopisk. Pierwotnie Aleksandria to nadgraniczny leśno-podmokły teren po wschodniej stronie kordonu w czasie zaborów, o nazwach: Stawki, Cztery Kopy, Pogranicze, czy Kurwinów. Dopiero w 1884 roku, gdy doszło na tym terenie do dużej parcelacji zmieniono te osady na miejscowość Aleksandria (na cześć cara Rosji Aleksandra II) - z późniejszym podziałem na część: I i II. Teraz główną i bardzo długa ulicą jest tutaj Gościnna. Przy niej to właśnie znajduje się nowy kościół parafialny z ciekawą historią.  Już od 1977 r. wikariusz z Konopisk ks. Andrzej Walaszczyk odprawiał w Aleksandrii potajemne nabożeństwa, w przystosowanym do tego celu baraku a  sam obok niego zamieszkał w drewnianej szopie. W 1978 r. biskup ks. Stefan Bareła ustanawia w Aleksandrii wikariat podlegający parafii w Konopiskach. Mimo, że był to okres wyboru Polaka na papieża wikariusz nie może otrzymać stałego zameldowania w Aleksandrii. W 1982 r. powstaje jednak tutaj parafia, a jej pierwszym proboszczem zostaje ks. Wojciech Dylakiewicz. Proboszcz ten nie doczekał się jednak pozwolenie na budowę nowego kościoła. Dopiero następny proboszcz ks. Henryk Pacud może wreszcie w 1989 r. rozpocząć budowę kościoła i plebanii. Wnosi on - wraz ze swą rodziną - bardzo duży wkład w tą inwestycję. Już w 1991 r. były gotowe mury obecnej świątyni, a rok później mogło się odbyć pierwsze nabożeństwo. Po dalszej rozbudowie i modernizacji doszło w 2000 r. do poświęcenia nowego kościoła przez biskup ks. Stanisława Nowaka. Ciekawostką są ustawione przed kościołem trzy, różnej wielkości bloki skalne rudy żelaza, jaką przez wieki wydobywano w tej okolicy. Natomiast na 25- lecie parafii  ustawiono z boku kościoła wysoki postument z postacią ukoronowanego Chrystusa w otoczeniu dwóch, zrywających się do lotu orłów. Prowadząca od kościoła boczna uliczka do pobliskiego cmentarza jest ozdobiona długim rzędem jednakowych żelaznych krzyży. Każdy z nich został ufundowany przez mieszkańców poszczególnych ulic w Aleksandrii.


Źródło: Gazeta Częstochowska

Przyroda

    Cechą charakterystyczną Aleksandrii jest fakt, iż teren sołectwa w dużym stopniu pokrywają lasy oraz łąki. Zajmują one blisko jedną trzecią całej powierzchni obu sołectw.

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.RegulaminNowa strona Firmy Biura Nieruchomości BMC. Strona jest w budowie.