Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 700  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Koszęcin  Miejscowość: Piłka

Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin

Cena: 189 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin1 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin2 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin3 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin4 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin5 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin6 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin7 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin8 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin9 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin10 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin11 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin12 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin13 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin14 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin15 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin16 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin17 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin18 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin19 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin20 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin21 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin22 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin23 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin24 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin25 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin26 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin27 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin28 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin29 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin1 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin2 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin3 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin4 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin5 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin6
Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin1 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin2 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin3 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin4 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin5 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 2595m2 - Piłka gm. Koszęcin6

Działka

Cena 189 000 zł
Cena za m2 73 zł
Powierzchnia 2 595 m2
Szerokość 50 m
Długość 66 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt trapez
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz brak

Dodatkowe zalety

Las jest

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana o pow. 2595m2 (składająca się z połączonych trzech działek), w kształcie trapezu o wymiarze 56m x 66m x 50m x 37m, usytuowana w miejscowości Piłka gm. Koszęcin.

Działka znajduje się bardzo blisko lasu w sąsiedztwie wiejskiego skweru z ławeczkami i placem zabaw. Nieruchomość w całości ogrodzona, posiada dwie brany wjazdowe, składa się z trzech działek. Możliwość sprzedaży pojedynczych działek. Woda i prąd w drodze, na działce znajduje się dodatkowo studnia.

UTL - tereny rekreacji-zabudowa letniskowa
Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami UTL przeznacza się pod rekreację,lokalizację zabudowy rekreacyjnej letniskowej i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia nowo wydzielonych działek winna mieć minimum 800m2 , szer. min.15m
2) wysokość obiektów ogranicza się do parteru plus użytkowe poddasze, maks. 9 m do kalenicy
3) ograniczenie pow. zabudowy i utwardzenia terenu do maks. 30% pow. działki , pozostałe 70% winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną, przy czym 25% winna to być zieleń wysoka, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,3
4) obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej drzew i krzewów
5) pozostałe zasady jak w ust.1 za wyjątkiem ustaleń w podpunktach 3)d,9),11) i 14)
6) wyklucza się stosowanie ogrodzeń wysokich pełnych i stosowania paneli betonowych.

Tereny oznaczone na rysunkach symbolami MN przeznacza się pod lokalizację zabudowymieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szer. min.15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości
2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna
min. 50%, wskaźnik intensywności zabudowy maks.0,5
3) dla budynków mieszkalnych
a)przyjmuje się wysokość do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach I piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy nie przekroczy 12,0 m
b)poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu
c)dachy symetrycznie dwuspadowe o z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi znachyleniu połaci 35- 45 dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza
się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorach czerwonym i brązowym
4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 -20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust.9-12 i na rysunku planu
5) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0m
6) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
7) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami
szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
8) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
10) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki
12) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
13) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg
15) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację sieci uzbrojenia zewnętrznego po uzyskaniu wymaganych uzgodnień

Odległości do:
- Lubliniec 11 km
- Częstochowa 42 km
- Myszków 52 km
- Tworóg 28 km
- Tarnowskie Góry 43 km
- Gliwice 58 km
- Bytom 56 km
- Katowice 73 km
- Opole 72 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 50 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 53  ostatnie 30 dni: 8  ostatnie 7 dni: 2

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.RegulaminNowa strona Firmy Biura Nieruchomości BMC. Strona jest w budowie.