Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 699  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Koszęcin  Miejscowość: Piłka

Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin

Cena: 130 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin1 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin2 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin3 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin4 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin5 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin6 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin7 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin8 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin9 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin10 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin11 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin12 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin13 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin14 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin15 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin16 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin17 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin18 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin19 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin20 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin21 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin22 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin23 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin24 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin25 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin26 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin1 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin2 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin3 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin4 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin5 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin6
Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin1 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin2 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin3 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin4 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin5 Nieruchomość Działka sprzedaż Piłka Działka budowlana 1605m2 - Piłka gm. Koszęcin6

Działka

Cena 130 000 zł
Cena za m2 81 zł
Powierzchnia 1 605 m2
Szerokość 25 m
Długość 29 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt nieregularny
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda studnia
Kanalizacja brak
Prąd jest
Prąd siła jest
Gaz brak

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana o pow. 1605m2 (składająca się z połączonych dwóch działek), w kształcie trapezu o wymiarze 56m x 46m x 49m x 18m, usytuowana w miejscowości Piłka gm. Koszęcin.

Na działce znajduje się studnia, a wodociąg jest w drodze przy działce.

UTL - tereny rekreacji-zabudowa letniskowa 
Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami UTL przeznacza się pod rekreację,lokalizację zabudowy rekreacyjnej letniskowej i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia nowo wydzielonych działek winna mieć minimum 800m2 , szer. min.15m
2) wysokość obiektów ogranicza się do parteru plus użytkowe poddasze, maks. 9 m do kalenicy
3) ograniczenie pow. zabudowy i utwardzenia terenu do maks. 30% pow. działki , pozostałe 70% winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną, przy czym 25% winna to być zieleń wysoka, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,3
4) obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej drzew i krzewów
5) pozostałe zasady jak w ust.1 za wyjątkiem ustaleń w podpunktach 3)d,9),11) i 14)
6) wyklucza się stosowanie ogrodzeń wysokich pełnych i stosowania paneli betonowych.

Tereny oznaczone na rysunkach symbolami MN przeznacza się pod lokalizację zabudowymieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szer. min.15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości
2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna
min. 50%, wskaźnik intensywności zabudowy maks.0,5
3) dla budynków mieszkalnych
a)przyjmuje się wysokość do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach I piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy nie przekroczy 12,0 m
b)poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu
c)dachy symetrycznie dwuspadowe o z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi znachyleniu połaci 35- 45 dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza
się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorach czerwonym i brązowym
4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 -20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust.9-12 i na rysunku planu
5) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0m
6) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
7) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami
szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
8) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
10) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki
12) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
13) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg
15) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację sieci uzbrojenia zewnętrznego po uzyskaniu wymaganych uzgodnień

Odległości do:
- Lubliniec 11 km
- Częstochowa 42 km
- Myszków 52 km
- Tworóg 28 km
- Tarnowskie Góry 43 km
- Gliwice 58 km
- Bytom 56 km
- Katowice 73 km
- Opole 72 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 50 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 70  ostatnie 30 dni: 13  ostatnie 7 dni: 2

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.Regulamin