Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 669  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Woźniki  Miejscowość: Woźniki  Dzielnica: Śliwa

Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 42 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki1 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki2 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki3 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki4 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki5 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki6 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki7 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki8 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki9 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki10 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki11 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki12 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki13 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki14 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki15 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki16 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki17 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki18 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki19 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki20 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki1 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki2 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki3 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki4 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki5
Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki1 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki2 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki3 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki4 Nieruchomość Działka sprzedaż Woźniki Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki5

Działka

Cena 42 000 zł
Cena za m2 44 zł
Powierzchnia 949 m2
Szerokość 28 m
Długość 43,4 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt trapez
Droga dojazdowa szutrowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz brak

Dodatkowe zalety

Las jest

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlano - rekreacyjna o powierzchni 949 m2 w kształcie trapezu o wymiarach 43,4m x 28m x 42,9m x 16,6m,  usytuowana w urokliwej miejscowości Śliwa (Woźniki). Działka położona jest w otoczeniu lasów i domków letniskowych z bezpośrednim dojazdem drogą utwardzoną.
Media woda i prąd w drodze.
Numer działki 207/32

Odległości do:
- Tarnowskie Góry 25 km
- Myszków 25 km
- Lubliniec 29 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 30 km
- Częstochowa 34 km
- Bytom 34 km
- Katowice 46 km
- Kłobuck 48 km
- Gliwice 54 km

Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami 18 - 23 ML: ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wysokość obiektów ogranicza się do parteru plus użytkowe poddasze, maks. 9 m w kalenicy,
2) ograniczenie pow. zabudowy i utwardzenia terenu do maks. 30% pow. działki, pozostałe 70 % winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną, przy czym 25 % winna to być zieleń wysoka, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,3,
3) obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej - drzew i krzewów,
4) pozostałe zasady jak w ust. 1 za wyjątkiem ustaleń w punktach 1-3 i 12-13,
Tereny oznaczone na rysunkach symbolami 11-14 MN przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, dla których ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
4) poziom posadowienia parteru maks. 100 cm nad poziomem terenu,
5) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku, a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach i odmianami brązu i czerwieni,
6)nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20 m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, wymogi większych odległości określono na rysunku planu,
7) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0 m,
8) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej,
9) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich,
10) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
11) wymóg zabezpieczenia min.dwóch miejsc postojowych na terenie działki,
14) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w aktualnych przepisach szczegółowych,
15) dla terenów oznaczonych 13, 14 MN i zachodniej części terenów oznaczonych 12 MN wprowadza się dodatkowo ograniczenie czasowe tj. dopuszczenie do zabudowy po zrealizowaniu sąsiedniego pasa zalesień na terenie oznaczonym 30 R/ZL od istniejącego zakładu przemysłowego. 
5) wyklucza się stosowanie ogrodzeń wysokich pełnych i stosowania paneli betonowych.

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 195  ostatnie 30 dni: 2  ostatnie 7 dni: 1