Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 639  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: kłobucki  Gmina: Przystajń  Miejscowość: Kamińsko

Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 69 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko5 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko6 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko7 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko8 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko5
Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kamińsko Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko5

Działka

Cena 69 000 zł
Cena za m2 11 zł
Powierzchnia 6 529 m2
Szerokość 50 m
Długość 112 m
Typ działki rolno-budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Prąd siła brak
Gaz brak

Dodatkowe zalety

Las jest

Opis ogólny

Na sprzedaż działka rolno-budowlana o pow. 6529m2, w kształcie trapezu o wymiarze 112m x 50m usytuowana w miejscowości Kamińsko gm. Przystajń woj. Śląskie. Część działki o pow. 3000m2 jest przeznaczona jest pod zabudowę z oznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania jako RM, MN, U. Pozostała część 3529m2 posiada oznaczenie R tereny rolne.

Media: prąd i woda w drodze.

Nr działki 192/2

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania: RM, MN, U - tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa
usługowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:a) zachowuje się istniejącą zabudowę,b) dopuszcza się przekształcenie lub uzupełnienie istniejącego zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,d) lokalizacja nowej zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków i budowli służących produkcji rolniczej dopuszczona wyłącznie w głębi działek budowlanych,e) wyklucza się prowadzenie produkcji zwierzęcej powyżej 10 DJP,f) lokalizacja zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających dróg, zgodnie linią zabudowy określoną na rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:a) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych,b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych;
5) wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy:a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
- maksymalna 1,2,
- minimalna 0,1,b) powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 0,4,c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 30,d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów:- wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy głównej do 11 m,
- wysokość pozostałych budynków i wiat w kalenicy głównej do 10 m,
- wysokość innych obiektów budowlanych - do 12 m;e) geometria dachów:- na budynkach mieszkalnych dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych od 15 do 45,
- dachy na pozostałych budynkach dwuspadowe i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów
jednospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45,f) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 800 m2;

Odległości do: 
- Lubliniec 30 km 
- Częstochowa 44 km 
- Myszków 79 km 
- Tworóg 46 km 
- Tarnowskie Góry 61 km 
- Gliwice 84 km 
- Bytom 74 km 
- Katowice 89 km 
- Opole 69 km 
- Pyrzowice Port Lotniczy 80 km

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC, gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.koszecin.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 33  ostatnie 30 dni: 0  ostatnie 7 dni: 0