Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 633  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Herby  Miejscowość: Hadra

Działka budowlana 1389m2 - Hadra

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 49 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra1 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra2 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra3 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra4 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra5 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra6 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra7 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra8 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra9 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra10 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra11 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra12 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra13 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra14 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra15 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra16 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra17 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra18 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra19 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra1 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra2 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra3 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra4
Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra1 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra2 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra3 Nieruchomość Działka sprzedaż Hadra Działka budowlana 1389m2 - Hadra4

Działka

Cena 49 000 zł
Cena za m2 35 zł
Powierzchnia 1 389 m2
Szerokość 20 m
Długość 68 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy główna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz brak

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana o pow. 1389m2, prostokątna w wymiarze 20m x 68m, usytuowana w miejscowości Hadra gm. Herby przy ulicy Koszęcińskiej.
Media umieszczone w drodze: prąd, woda.

UCHWAŁA NR XXV 224/05 RADY GMINY W HERBACH z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolem MNR:
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i bliźniaczą z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza się adaptacje, modernizacją i rozbudowę istniejących gospodarstw rolnych i hodowlanych a także lokalizację nowych z ograniczeniem produkcji zwierzęcej do 20 DJP
2) możliwości lokalizacji gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych
3) dopuszcza się przekształcanie likwidowanych gospodarstw w zabudowę letniskową
4) pozostałe zasady jak w ust 1.

ROZDZIAŁ III- ustalenia szczegółowe dla wyodrębnionych terenów: 
Tereny oznaczone na rysunkach symbolami MN przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500 m2, szer. min. 15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250 m2 i 10m szerokości 2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min. 50%, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5
3) wysokość nowej zabudowy do maks. Dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach I piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy nie przekroczy 11,0m
4) poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu
5) dachy symetrycznie dwuspadowe o nachyleniu połaci 35-45 stopni z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a testowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym
6) w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie się do elewacji frontowej istniejącego obiektu
7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4-20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6.0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalano w ust. 34-40 i na rysunku planu
8) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4.0m.

9) usytuowanie budynków winno być równolegle do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
10) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
11) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
12) tereny o szerokości 6m pod którymi przebiega istniejąca sieć wodociągu wiejskiego i innych urządzeń sieciowych ogólnowiejskich jest wyłączona z zabudowy i musi być udostępniona w razie awarii
13) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki
14) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min 2 stanowiska w obrębie od strony drogi publicznej
15) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych Określonych w przepisach szczególnych
16) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg
17) od strony drogi krajowej, dróg wojewódzkich i powiatowych kl. Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej

Odległości do:
- Lubliniec 13 km
- Częstochowa 28 km
- Myszków 48 km
- Tworóg 23 km
- Tarnowskie Góry 40 km
- Gliwice 53 km
- Bytom 50 km
- Katowice 68 km
- Opole 74 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 45 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 235  ostatnie 30 dni: 10  ostatnie 7 dni: 1