Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 537  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Pawonków  Miejscowość: Lisowice

Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 49 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice1 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice2 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice3 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice4 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice5 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice6 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice7 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice8 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice9 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice10 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice11 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice12 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice13 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice14 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice15 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice16 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice17 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice1 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice2 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice3
Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice1 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice2 Nieruchomość Działka sprzedaż Lisowice Tu zbudujesz swój wymarzony dom - Lisowice3

Działka

Cena 49 000 zł
Cena za m2 44 zł
Powierzchnia 1 106 m2
Szerokość 30 m
Długość 36 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt prostokąt
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy osiedlowa
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda miejska
Prąd do 100m

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana w Lisowicach. Działka nr 416/73 to nieruchomość w kształcie prostokąta o wymiarach 30/36 m i powierzchni 1106 m2. 

Działka płaska, o regularnym kształcie, niezalesiona, znajduje się w cichej i spokojnej lokalizacji, blisko centrom Lisowic.

Media: Prąd i woda miejska w drodze.

Jest to 3 działka od drogi asfaltowej, istnieje możliwość dokupienia również czwartej i drugiej działki, każda o powierzchni 1106 m2.
Wraz z działką nowy właściciel nabywa również udziały w drodze dojazdowej- działka nr 408/73.

Księga wieczysta wolna od obciążeń, jeden właściciel.

Odległości:
Centrum Lisowic 2 minuty autem, 
Przedszkole, kościół, szkoła, sklep, muzeum paleontologiczne 3 minuty autem, 
Lubliniec Centrum Handlowe Karuzela, Mc Donald's 4 minuty autem
Blisko drogi głównej prowadzącej do Lublińca oraz Opola.
Do rynku w Lublińcu jedynie 4 km.

Odległości do innych miast: 
15 km do Dobrodzienia,
56 km do Opola,
44 km do Częstochowy.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren oznaczony jako MN teren zabudowy jednorodzinnej oraz usług komercyjnych i nieuciążliwej działalności gospodarczej.
Dla terenów oznaczonych symbolem MN ustala się 
1. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza granice lokalizacji. 
2. Utrzymuje się istniejącą zabudowę położoną w granicach linii rozgraniczających terenu MN z dopuszczeniem:
1) modernizacji, rozbudowy lub przebudowy istniejących budynków w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do otoczenia,
2) lokalizacji zabudowy uzupełniającej,
3) lokalizacji usług komercyjnych i obiektów związanych z działalnością gospodarczą w formie budynków wolnostojących lub wbudowanych oraz przystosowanie (adaptacja) budynków istniejących do zmienionej formy użytkowania. 
3. Przeznacza się dla zabudowy jednorodzinnej tereny w granicach oznaczonych liniami rozgraniczającymi i symbolem MN stanowiące luki budowlane i tereny wymagające geodezyjnego podziału na działki budowlane
1) za działkę budowlaną uznaje się działkę o szerokości umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi użytkowanie budynku oraz posiadającą bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
2) ustalenia dotyczące wielkości działek określa 13 ust 3 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały,
3) dopuszcza się usytuowanie budynku mieszkalnego w granicy działki wyłącznie na działkach zabudowanych stanowiących lukę budowlaną w ciągu zabudowy istniejącej i wyłącznie w sytuacjach braku możliwości innego usytuowania budynku,
4) dla budynków dobudowywanych do budynku istniejącego na działce sąsiedniej obowiązuje zachowanie gabarytu, nachylenia połaci dachowych, rodzaju pokrycia dachu jak w budynku istniejącym,
5) plan dopuszcza lokalizację budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m od granicy lub w granicy działki jako segmenty bliźniacze z zabudową na działce sąsiedniej,
6) nieprzekraczalną linię zabudowy ustalono na rysunku planu. Nie dotyczy to budynków istniejących poddanych modernizacji, rozbudowie lub przebudowie. Ustalając linię zabudowy należy brać pod uwagę zagospodarowanie działek stanowiących bezpośrednie sąsiedztwo, w wypadku lokalizacji na tych działkach nowej zabudowy w dobrym stanie technicznym,
7) przebudowa lub rozbudowa budynków położonych przy drodze w odległości mniejszej niż odległość ustalona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wymaga uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi. 
4. Dla zabudowy w granicach terenu oznaczonego symbolem MN obowiązują ustalenia architektoniczno-urbanistyczne określone w 16 niniejszej uchwały. 
5. Dla terenów oznaczonych symbolami MR, MR.MN i MN obowiązują ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale III w zakresie ujętym w 9, 10 i 11. 

Ustalenia architektoniczno-urbanistyczne kształtowania zabudowy w granicach terenów oznaczonych symbolami MR, MR.MN i MN 
1. Funkcja podstawowa terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej dwie kondygnacje nadziemne,
2) zalecana druga kondygnacja budynku w formie użytkowego poddasza,
2. Funkcja uzupełniająca
1) lokalizacja usług komercyjnych i działalności gospodarczej,
2) funkcja uzupełniająca realizowana w formie wbudowanej w budynku mieszkalnym albo jako obiekty dobudowane lub wolnostojące
a) o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej,
b) dachy, kolorystyka dachu, ścian zewnętrznych i materiały elewacyjne dostosowane do budynku głównego na działce;
3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej ograniczona do granic terenu dla którego inwestor ma tytuł prawny. 
3.Wymogi architektoniczne i wskaźniki zagospodarowania działki
1) max. pow. zabudowy do 40% powierzchni działki,
2) min. pow. działki biologicznie czynna 20%,
3) w granicach działki przewidzieć 2 stanowiska parkingowe,
4) budynki mieszkalne parterowe z użytkowym poddaszem. Wysokość budynku do 4,5 m liczona od średniego poziomu terenu do gzymsu lub okapu,
5) pokrycie budynku dachem dwu lub czterospadowym o nachyleniu połaci 35 45, wyjątek stanowi zabudowa luki budowlanej w sąsiedztwie obiektów o dachach płaskich lub prawie płaskich. Kolorystyka pokryć dachowych czerwona, czerwono-brązowa, brązowa. Ściany zewnętrzne w kolorach jasnych lub z ceramiki budowlanej z możliwością stosowania elementów drewnianych i kamiennych.
6) wysokość ogrodzenia frontowego działki do 1,6m. Dla działek stanowiących luki budowlane wysokość ogrodzenia dostosowana do działek sąsiednich. Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych w części frontowej działki.

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 192  ostatnie 30 dni: 1  ostatnie 7 dni: 0

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.Regulamin