Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 233  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Pawonków  Miejscowość: Solarnia

Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 48 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec1 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec2 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec3 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec4 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec5 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec6 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec7 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec8 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec9 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec1 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec2 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec3 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec4
Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec1 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec2 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec3 Nieruchomość Działka sprzedaż Solarnia Działka budowlana Solarnia tylko 5 km do Lubliniec4

Działka

Cena 48 000 zł
Cena za m2 47 zł
Powierzchnia 1 012 m2
Szerokość 18 m
Długość 51 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt trapez
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy spokojna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja brak
Prąd jest
Gaz brak

Dodatkowe zalety

Otwarty teren jest
Las jest

Opis ogólny

Do sprzedania działka budowlana w miejscowości Solarnia( gmina Pawonków, powiat Lubliniec) o powierzchni 1012 m 2,położona przy drodze asfaltowej.

Woda i prąd w drodze.

Działka w kształcie trapezu, szerokość od drogi 18 m, szerokość przy końcu 22 m. Długość działki 51 m.

Odległość od Lublińca tylko 5 km.

Polecam i zachęcam do kontaktu!

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jako MN teren zabudowy jednorodzinnej oraz usług komercyjnych i nieuciążliwej działalności gospodarczej.
Dla terenów oznaczonych symbolem MN ustala się
1. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza granice lokalizacji.
2. Utrzymuje się istniejącą zabudowę położoną w granicach linii rozgraniczających terenu MN z dopuszczeniem:
- modernizacji, rozbudowy lub przebudowy istniejących budynków w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do otoczenia,
- lokalizacji zabudowy uzupełniającej,
- lokalizacji usług komercyjnych i obiektów związanych z działalnością gospodarczą w formie budynków wolnostojących lub wbudowanych oraz przystosowanie (adaptacja) budynków istniejących do zmienionej formy użytkowania.
3. Przeznacza się dla zabudowy jednorodzinnej tereny w granicach oznaczonych liniami rozgraniczającymi i symbolem MN stanowiące luki budowlane i tereny wymagające geodezyjnego podziału na działki budowlane
- za działkę budowlaną uznaje się działkę o szerokości umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi użytkowanie budynku oraz posiadającą bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
- ustalenia dotyczące wielkości działek budowlanych zgodnie z 14 ust 3 pkt 2 i 3,
- dopuszcza się usytuowanie budynku mieszkalnego w granicy działki wyłącznie na działkach zabudowanych stanowiących lukę budowlaną w ciągu zabudowy istniejącej i wyłącznie w sytuacjach braku możliwości innego usytuowania budynku,
- dla budynków dobudowywanych do budynku istniejącego na działce sąsiedniej obowiązuje zachowanie gabarytu, nachylenia połaci dachowych, rodzaju pokrycia dachu jak w budynku istniejącym,
- plan dopuszcza lokalizację budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m od granicy lub w granicy działki jako segmenty bliźniacze z zabudową na działce sąsiedniej,
- nieprzekraczalną linię zabudowy ustalono na rysunku planu. Nie dotyczy to budynków istniejących poddanych modernizacji, rozbudowie lub przebudowie. Ustalając linię zabudowy należy brać pod uwagę zagospodarowanie działek stanowiących bezpośrednie sąsiedztwo, w wypadku lokalizacji na tych działkach nowej zabudowy w dobrym stanie technicznym,
- przebudowa lub rozbudowa budynków położonych przy drodze w odległości mniejszej niż odległość ustalona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wymaga uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi.
4. Dla zabudowy w granicach terenu oznaczonego symbolem MN obowiązują ustalenia architektoniczno urbanistyczne określone w 18 niniejszej uchwały.
5. Dla terenów oznaczonych symbolem MN obowiązują ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale III w zakresie ujętym w 9, 10 i 11.

Ustalenia architektoniczo urbanistyczne kształtowania zabudowy w granicach terenów oznaczonych symbolami MR, MR.MN i MN 
1. Funkcja podstawowa terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej dwie kondygnacje nadziemne,
- zalecana druga kondygnacja budynku w formie użytkowego poddasza,
2. Funkcja uzupełniająca
- lokalizacja usług komercyjnych i działalności gospodarczej,
- funkcja uzupełniająca realizowana w formie wbudowanej w budynku mieszkalnym albo jako obiekty dobudowane lub wolnostojące
a) o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej,
b) dachy, kolorystyka dachu, ścian zewnętrznych i materiały elewacyjne dostosowane do budynku głównego na działce;
- uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej ograniczona do granic terenu dla którego inwestor ma tytuł prawny.
3. Wymogi architektoniczne i wskaźniki zagospodarowania działki
- max. pow. zabudowy do 40% powierzchni działki,
- min. pow. działki biologicznie czynna 20%,
- w granicach działki przewidzieć 2 stanowiska parkingowe,
- budynki mieszkalne parterowe z użytkowym poddaszem. Wysokość budynku do 4,5 m liczona od średniego poziomu terenu do gzymsu lub okapu,
- pokrycie budynku dachem dwu lub czterospadowym o nachyleniu połaci 35 - 45, wyjątek stanowi zabudowa luki budowlanej w sąsiedztwie obiektów o dachach płaskich lub prawie płaskich. Kolorystyka pokryć dachowych czerwona, czerwono brązowa, brązowa. Ściany zewnętrzne w kolorach jasnych lub z ceramiki budowlanej z możliwością stosowania elementów drewnianych i kamiennych.
- wysokość ogrodzenia frontowego działki do 1,6 m. Dla działek stanowiących luki budowlane wysokość ogrodzenia dostosowana do działek sąsiednich. Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych w części frontowej działki.

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 337  ostatnie 30 dni: 6  ostatnie 7 dni: 1